Brandinstrukser

Brandinstrukser

 

Der skal på steder, hvor personalet jævnligt færdes, og ved alarmeringssteder ophænges en brand- og evakueringsinstruks.

 - De første 4 skilte er uden brandtryk
 - De næste 4 skilte er med brandtryk
 - Det sidste er med brandtryk til plejeennheder

Skiltet i str. 125x100mm er specielt velegnet til at sætte ved alle brandtryk.
 
Kilde: BEK nr 212 af 27/03/2008. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikke
r