Flugtvejsskilte 220V

Flugtvejsskilte 220V


Et Flugtvejsskilt skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer.

De skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.
Kilde: Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994

Klik på et af nedenstående skilte, for at vælge skilte størrelse og skilte materiale